Finsam blogg

DUA nyanlända har styrgruppsmöte

Idag träffas Malmö stad och Arbetsförmedlingen för att diskutera arbetet i DUA nyanlända. På dagordningen står följande:

  • Avrapportering jobbspår
  • Organisering av samverkan kring gemensamma aktiviteter via lokal överenskommelse
  • Avrapportering samarbete med handelskammaren