Finsam blogg

Vaekshusets forskning nu tillgänglig på svenska

Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, hädanefter BIP) är både nationellt i Danmark och internationellt sett den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar, missbruk etc.) kommer ut i arbete.

Läs rapporterterna på svenska här: 

Logo_Vaeksthusets_Fo...