Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Styrelsen i FINSAM har haft styrelsemöte den 4 september. Styrelseprotokollet för styrelsemötet för är nu underskrivet och kan läsas i sin helhet nedan.

Beslutspunkter:
Styrelsen fattade beslut om att inte ställa sig positiva till de två inkomna problemformuleringarna som föredrogs.

Styrelseprotokoll 4 september 2020