Finsam blogg

Extrainsatt styrgruppsmöte Malmökraften

Idag har Malmökraften ett extrainsatt styrgruppsmöte för att diskutera ekonomin i projektet.

esf