Finsam blogg

Tillsammans gör vi skillnad

Under eftermiddagen samlades den nationella referensgruppen för kommunikation kring FINSAM via Skype. Frågorna som vi dryftade var:

•Vilka värden (nytta) skapar lagen om finansiell samordning?
För samhället
För parterna
För individerna

•Om det inte fanns några samordningsförbund hur skulle det fungera då?

•Vad är det som gör finansiell samordning unikt?

FINSAM