Finsam blogg

Utvärdering av unga vuxna-mottagningarna i Malmö och Lund

Under våren 2020 har FINSAM i Malmö på uppdrag av styrgrupperna för unga vuxnamottagningarna i Malmö och Lund genomfört en utvärdering av mottagningarna. Styrgrupperna önskade bland annat få svar på vad mottagningarnas olika intressenter anser om mottagningarnas utbud, om mottagningarna kompletterar totalutbudet av insatser för målgruppen unga vuxna och om mottagningarna i Malmö och Lund arbetar på ett likartat sätt.

Läs hela rapporten: Utvärdering av unga vuxna-mottagningarna i Malmö och Lund

Ungavuxna