Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Idag har styrelsen i FINSAM sammanträde. Följande står på dagordningen:

  1. Ekonomi
  2. Uppföljning verksamhetsplan 2020
  3. SUS rapport
  4. Uppföljning av revision av årsredovisning 2019
  5. KS AU Årsredovisning 2019 Finsam Malmö
  6. Pågående ansökningar
  7. Inkomna problemformuleringar
  8. Unga Vuxna utvärdering

FinsamiMalmoe