Finsam blogg

Arbetsgrupp REKO

Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg och Försäkringskassan har en överenskommelse om samarbete för åren 2019-2020 där FINSAM är en part.

Idag träffades arbetsgruppen bestående av rehabkoordinatorer, handläggare, samverkansansvarig och verksamhetsutvecklare och diskuterade nuläge och tankar kring fortsatt samarbete efter 2020.

Se hela överenskommelsen här: ÖKREKO