Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Malmökraften har sin första styrgrupp efter sommaren på onsdag. Följande står på dagordningen:

  1. Sweco - utvärdering
  2. Resultat och nulägesbeskrivning
  3. Ekonomi och budget
  4. Övrigt