Finsam blogg

Utvärdering påbörjad av Malmökraften

Utvärderingen av Malmökraften är upphandlad och klar.  Den första fasen att beskriva nuläge är igång med intervjuer av nyckelpersoner. Idag intervjuades förbundschefen av SWECO. Den första rapporten kommer presenteras i början på hösten på styrgrupp i Malmökraften.