Finsam blogg

Malmö stad och Arbetsförmedlingen diskuterar samarbete

Arbetsförmedlingen och Malmö stad samverkar i individärenden kring unga (16-29 år) Malmöbor inom ramen för DUA Unga och vuxna (30-65 år) Malmöbor, som uppbär försörjningsstöd, inom ramen för LÖK försörjningsstöd. Det är en del i den samverkansstruktur som finns i Malmö mellan staden och Arbetsförmedlingen och regleras i den strategiska överenskommelsen (SÖK).

Malmö stad och Arbetsförmedlingen träffades idag och diskuterade samarbete genom FINSAM-finansiering utifrån denna samarbetsyta.