Finsam blogg

Försäkringskassan och Malmö stad diskuterar samarbete

Idag träffades Försäkringskassan och Malmö stad för att diskutera ett utökat samarbete mellan sig via FINSAM. Bland annat diskuterades pågående kunskapssatsningar som är planerade under hösten och behovet av att ha en beredskap att hålla dessa digitalt och utmaningarna kring samarbete med arbetsträningsplatser och sjukersättning. Samtalen kommer fortsätta efter sommaren.