Finsam blogg

Styrelseprotokoll 5 juni 2020

Den 5 juni hade styrelsen i FINSAM möte. Följande beslutades:

  • Styrelsen gick igenom förbundets interna styr och kontrollplan utifrån rekommendationer från revisorerna vid granskning av årsredovisning.
  • Styrelsen beslutade att ställa sig positiv till att Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring malmöbor med dokumenterad eller självupplevd psykisk ohälsa.
  • Styrelsen beslutade att ställa sig positiv till att Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring att personer som invandrat till Malmö drabbas av utebliven eller långsam etablering på arbetsmarknaden.
  • Styrelsen beslutade att be alla beviljade insatser att besvara frågan: ” Vad har Ni dragit för lärdomar i ert arbete utifrån rådande covid-19 läge som Ni kan fortsätta använda även när läget stabiliserat sig?”
  • Styrelsen beslutade om ny mall för tertialrapporteringen i FINSAM i Malmö.

Läs hela protokollet här!