Finsam blogg

Värdefullt - ett samtal om samarbete kring egenupplevd psykisk ohälsa

Vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg har framgångsrikt jobbat med att personer med egenupplevd psykisk ohälsa ska vara en del av återhämtningsprocessen under fler år. Bland annat har de arbetat i Trelleborg under namnet Värdefullt för att sprida kunskap kring detta.

Värdefullt

Idag träffades företrädare för vuxenpsykiatrin och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad och diskuterade möjligheter till samarbete under FINSAMs regi.

Läs mer om Värdefullt i Trelleborg på länkarna nedan:

Värdefullt