Finsam blogg

Samarbete kring tro på medborgarens förmågor

Idag träffades Vaeksthuset, Malmökraften, Aktivitetscenter och FINSAM och diskuterade möjligheter till samarbete. Det fanns ett ömsesidigt intresse av att hitta vägar för samarbete och en grov modell enligt nedan diskuterades. I augusti fattas beslut om nästa steg.

 1. Kick off och grundplatta för kunskapsbas skapas
 2. Ledarsparring
 3. Workshop kring specifika ämnen från BIP; tex
  1. Kontakt med företag för att hitta kontakter för arbetsplatser
  2. Hälsoplanering
  3. Samtal med utsatta
  4. Arbeta parallellt med sociala insatser och arbetsmarknadsinsatser
 4. Feedback loopar i mindre grupper
  1. Feedback på företagsarbetet
  2. Feedback på Hälsoplanering
  3. Feedback på Samtal med utsatta
  4. Feedback på arbeta parallellt med sociala insatser och arbetsmarknadsinsatser