Finsam blogg

”För Malmöborna. Tillsammans. Nu."

Syftet är att inventera vad som skulle kunna göras för Malmöborna tillsammans just nu utifrån de förändringar som uppstått de senaste månaderna och de möjligheter detta skapat. Meningen är att ta fram ett underlag som direktörerna gemensamt i alla organisationer kan fatta beslut kring och agera utifrån. Att ta fram en bild över inom vilka områden enkla saker skulle kunna göras, för Malmöborna, tillsammans och nu!

Åtta chefer träffades och genomförde en SWOT analys via Teams som ska presenteras för chefsnätverket efter midsommar.

SWOTFörMalmöbornaTil...