Finsam blogg

Planering för att lämna in ansökan för projekt kring psykisk ohälsa

Styrgruppen på Aktivitetscenter diskuterar genomförandeplan för inlämning av projekt kring psykisk ohälsa. Ett arbete har under våren gjorts för att definiera förutsättningarna för en gemensam satsning kring i första hand personer med psykisk ohälsa. Idag träffades styrgruppen på Aktivitetscenter och gick igenom förutsättningarna inför framtagandet av ansökan.