Finsam blogg

FACT för öppenvårdspsykiatrin i Malmö stad

FINSAM var idag med och arrangerade ett digitalt möte med vuxenpsykiatrin, Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad angående FACT på öppenvårdsmottagningarna i Malmö. Olika modeller diskuterades men en samstämmighet fanns kring en önskad modell där regionen står för kärnverksamheten i ett FACT team och staden står för de yttre kärnorna och får dessa att hänga samman med sin ordinarie verksamhet.