Finsam blogg

Dua nyanlända har digitalt styrgruppsmöte

Idag har DUA nyanlända styrgruppsmöte. Följande står på dagordningen:

  1. Genomgång av lägesrapport 
  2. Målnivåer för 2020 
  3. Kommunstyrelsen utredning och beslut kring Jobbspår 
  4.  Förslag på aktivitet från arbetsgruppen 
  5.  Medel att söka från DUA för a) kompetensutveckling b) snabbjobbspår 
  6.  Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under Coronakrisen 
  7. Tankar kring revidering av lök
  8. Reflektioner från DUA

DUA