Finsam blogg

Aktivitetscenter kör workshop med 20 deltagare från FINSAMs alla medlemmar digitalt

Idag hade FINSAM en workshop digitalt inför att aktivitetscenter påbörjat arbetet med att ansöka om finansiering från FINSAM i Malmö. Följande frågor stod på dagordningen:

  • Mot bakgrund av att det är tal om en insats som ska leda vidare till arbete vad kännetecknar de individer som avses delta och vilken avgränsning behöver göras i förhållande till andra grupper?
  • Vilket behov har ordinarie verksamhet för att stötta de personer som ringats in till att komma vidare mot arbete, vad saknas i ordinarie strukturer och vilka befintliga insatser finns att bygga vidare på?

Se denna länk för programmet: FINSAM12maj