Finsam blogg

Styrgruppsmöte Hälsofrämjande Etablering

Dagens punkter är enligt nedan:

  1. Föregående minnesanteckningar
  2. Nuläge på Arbetsförmedlingen
  3. Utveckla samarbete samt att omhänderta resultat efter projektets tid.
  4. Pågående utmaning i projektet - Corona tiden

hälso