Finsam blogg

Samtalen fortsätter med Region Skåne

Samordningsförbunden i Skåne har under några år fört samtal samlat med Region Skåne kring vad regionen vill uppnå med FINSAM. Imorgon träffas regionråd och några förbund och diskuterar bland annat hur FINSAM i Skåne skulle kunna presenteras för regionfullmäktige i Skåne. Även en avstämning kring de rekommendationer Region Skåne har beslutat kring avseende samordningsförbund ska ske.