Finsam blogg

Funderingar från insatserna

Vi bjöd in våra insatsansvariga för att tillsammans med dem lyfta blicken kring vilka utmaningar och framgångar de upplever i sin vardag. Här ser Ni deras funderingar

Vadfunkarbrautmaningarna