Finsam blogg

"Man mår bättre, mindre deprimerad om man ha jobb".

Den 1 oktober påbörjade vi arbetet i projektet. Vår förhoppning är att under året kunna förbättra samverkansformerna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kunddriven Verksamhetsutveckling är den metoden som vi använder för att ta fram kundernas behov, upplevelse och förbättringsförslag. Just nu fokuserar vi på samarbetsformen ”kontaktmöte” och har fått en del insikter från kundintervjuer. Här kommer några citat från medborgare vi mött:

 

kdv2

Läs mer om Kunddriven verksamhetsutveckling i FINSAM i Malmö.