Finsam blogg

Maria Malmö Tramadol referensgrupp

Idag hade referensgruppen för projektet Maria Malmö Tramadol möte. Följande stod på dagordningen:

  • Lägesrapport
  • Återkoppling från projektet styrgruppsmöte
  • Spridningskonferens i höst