Finsam blogg

Styrgrupp i Malmökraften

Följande stod på dagordningen:

  1. Lägesrapport + resultat
  2. Reko
  3.  Arbetsmiljö och samordningsansvar
  4. Utvärdering – var är vi i processen?
  5. Kommunikation
  6. Önskat läge 2020?