Finsam blogg

Gör samordningsförbund någon skillnad?

Detta är ett utdrag från ISFs hemsida:

Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte är med i ett förbund. Det visar en analys som ISF gjort på upp­drag av regeringen. ISF:s analys är den andra av totalt tre delar som undersöker samordningsförbundens verksamhet och organi­sering. Analysen visar bland annat att andelen personer med sjuk­penning minskar medan andelen personer med sjuk- och aktivitets­ersättning ökar om kommunerna ingår i ett samordningsförbund.

– En tolkning av effekterna av att kommuner ingår i ett samordnings­förbund är att förändringarna rör samma personer. Vi finner till exempel att andelen personer med sjukpenning minskar, vilket kan vara en konse­kvens av att andelen med sjuk- och aktivitetsersättning (förtids­pension) ökar, säger Fredrik Johansson Tormod, projektledare på ISF.

Läs en sammanfattning av rapporten här!