Finsam blogg

Kan design användas för att utveckla offentlig sektor

Det är andra gången som denna samling möts och diskuterar hur utvecklingen av den offentliga sektorn skulle kunna ske genom att använda just tjänstedesign. En av talarna var Lisa Malmberg från Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS). Hon har skrivet nedanstående kring byggandet av designkapacitet i offentlig sektor. Se nedanstående länk för en fördjupning:

Building design capacity in the public sector

designkapacitet