Finsam blogg

CaMp avslutar med slutrapport

Regeringen gav Försäkringskassan (Fk) ett nationellt uppdrag att under åren 2014–2017 initiera en vetenskaplig utvärdering för att pröva effekter av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Uppdraget utfördes tillsammans med arbetsförmedlingen (Af) och man valde gruppen som hade fått beviljad aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga. De insatser som utvärderades var det förstärkta samarbetet mellan FK och Af, Supported Employment i form av SIUS-konsulenter och Case Management (CM), en obeprövad metod i sammanhanget som även den har sitt ursprung i metoden Supported Employment.

Vuxenutbildningen i Malmö, Lärvux valdes som kommunens aktör i uppdraget eftersom det här fanns kompetens och erfarenhet av att möta människor med funktionsnedsättningar. I regeringsuppdragets slutrapport konstateras att Case Management är en verksam stödmetod för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. (”Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning.” forsakringskassan.se)

Utifrån denna erfarenhet startades CaMp (Case Managementprojektet) 2017 som ett 2-årigt projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, finansierat av Finsam. Målsättningen har varit att människor med funktionsnedsättning skulle närma sig arbetsmarknaden med hjälp av Case Management som stödmetod. Inom CaMp har vi tagit emot totalt 41 personer med olika funktionsnedsättningar. Vår målgrupp har stått långt från arbetsmarknaden och de flesta har varit sjukskrivna i många år innan de började i CaMp.

CaMp

Läs slutrapporten här!