Finsam blogg

Arbetet med effektutvärdering via ISF inleds

Idag bjöds alla förbund som är med i utvärderingen in till Göteborg och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,  för uppstart av del 3 av regeringsuppdraget att utvärdera samordningsförbund.

En presentation av utvärderingsupplägget och en diskussion hur vi tillsammans skall jobba med detta genomfördes. Utvärderingen kommer beröra totalt 7800 medborgare i Sverige varav 7000 kommer från Malmökraften och beräknas vara klar i slutet på 2020.

ISGlo