Finsam blogg

Regionråd besöker FINSAM i MAlmö

Från Region Skåne finns ett stort intresse av att gemensamt insatta resurser via Finsamförbunden används effektivt för att fler människor i Skåne ska komma i arbete. Samtalet handlade om vad FINSAM är och kan vara samt  

vad samordningsformen ger för vinster. Fokus var på att ge motivation till fortsatt engagemang och lättare implementering av projektresultat inom våra verksamheter.

rs_webb