Finsam blogg

Malmökraften uppmärksammas internt på Försäkringskassan

En internartikel som beskriver Malmökraften har tagits fram av den kommunikatör som jobbar med kommunikation för FINSAM i hela Sverige. Läs hela artikeln nedan:

Gemensamma krafter i Malmö verkar för få fler till arbete eller studier

Malmökraften ska leda till att 2500 arbetslösa och sjukskrivna går till arbete eller studier. Försäkringskassan Malmö som deltar i projektet har redan sett positiva effekter.

​ – Vi har haft försäkrade nästan varje månad som gått direkt till arbete eller studier, säger Cecilia Braun, enhetschef i avdelning för sjukförsäkring Syd.

Malmökraften startade 2018 där Försäkringskassan Arbetsförmedlingen, Malmö stad och primärvården i Region Skåne gjorde en gemensam kraftsamling för att få fler till arbete eller studier genom samordningsförbundet Finsam Malmö.

​ – Bakgrunden är att Malmö har betydligt färre invånare som försörjer sig själva än riksgenomsnittet, samtidigt som det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Bakom problemen finns låg utbildning, språkhinder och viss mån psykisk ohälsa, säger Cecilia Braun.

Har lett till arbete

Malmökraften bemannas av ett 40-tal medarbetare från de olika myndigheterna och sitter i gemensamma lokaler centrala Malmö. Från Försäkringskassans sida deltar tre försäkringsutredare. Metoden går ut på att samordna individens insatser ur ett helhetsperspektiv där varje part deltar med sin kompetens och stödåtgärder.

​ – Under Malmökraftens första år kom 861 individer till arbete eller studier. Försäkringskassans deltagare, arbetslösa sjukskrivna, kom betydligt närmare egen försörjning. Att några dessutom skulle gå direkt till arbete eller studier var något vi aldrig hade vågat hoppats på, säger Cecilia Braun.

Målgrupp som annars inte får rehabilitering

Arbetslösa sjukskrivna är en svag grupp som annars sällan får någon rehabilitering, berättar Cecilia Braun.

​ – I vårt samverkansansvar ingår att identifiera rehabiliteringsbehov och stödja individen vidare genom samverkan. Eftersom de saknar en arbetsgivare finns det ingen som har ett uttalat rehabiliteringsansvar, många är för sjuka för att ta del av det förstärkta samarbetet med AF.

​ – I praktiken innebär det här att vi oftast inte göra kan något för de här individerna. De får sin sjukpenning och blir kvar i försäkringen under en lång tid, säger Cecilia Braun.

I februari förlängdes projektet två år och blev Malmökraften 2.0 som nu också delfinansieras av Europeiska socialfonden. Nästan 6000 individer beräknas ingå i det nya projektet vars mål är att nära hälften ska gå till arbete eller studier.

Fördjupat samarbete med kommunen

Inför att Malmökraften ombildades var Försäkringskassan Malmö tydliga med att det behövdes en planering för hur deras deltagare skulle hanteras.

​ – Det är viktigt att se saker ur ett helhetsperspektiv utifrån de behov som individerna har. Våra deltagare har ofta sammansatta problem, det är sällan det är enbart sjukdomen som är orsaken till problemen. Många har varit arbetslösa under flera år och har kanske behov av stöd från både vården och kommunen.

Samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet har fördjupats. Försäkringskassans handläggare ingår i ett team tillsammans med kommunens arbetsmarknadssekreterare och samarbetar mycket med studie- och yrkesvägledare samt med regionens vårdsamordnare. 

Cecilia Braun hoppas att samarbetet med kommunen kan fortsätta även efter att Malmökraften avslutas om två år.

​ – Det är ett mycket värdefullt samarbete som vi hoppas kunna utveckla ytterligare, säger Cecilia Braun.

Vad är Finsam?
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund. Idag finns det 80 samordningsförbund i hela Sverige. Målet för rehabiliteringen är att individerna ska nå egen försörjning.