Finsam blogg

Chefsnätverk träffas via digitalt forum

FINSAM i Malmö har under tre års tid bjudit in till samtal med de högsta cheferna i varje medlemsorganisation. Temat är enligt nedan:

Ni är de högsta tjänstepersonerna inom primärsjukvården och psykiatrin i Malmö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknad/socialtjänst och funktionsstöd i Malmö stad. FINSAM erbjuder: 

•Att få två tillfällen/år att träffa de högsta tjänstepersonerna i Malmö samlat.

•Att få möjlighet att se in varandras framtid för att se vilka förändringar som skall komma så att Ni kan hjälpas åt att stödja varandra i dessa och ta bort friktion som skulle kunna uppstå.

•Tillfälle att presentera vad som upptar Er tid och bland annat utifrån detta kunna ges möjligheten att initiera/förstärka de samarbeten Ni behöver.

Idag hålls denna nätverksträff digitalt för första gången