Finsam blogg

Om tro kan förflytta berg vad kan då kunskap göra?

Idag höll FINSAM sitt första digitala seminarium med ca 20 talet deltagare. Ämnet var Vaekshusets forskningscenter forskning kring vad som får personer ut i arbete efter lång tids utanförskap från arbetsmarknaden.

Under seminariet hölls chatten öppen och bland annat kom följande kommentarer och frågor in:

  • Tänker att motivation ligger nära "determination" som finns med bland indikatorerna...
  • Aktivitet är ju ett sätt att skapa en normalitet - att inte få delta i en aktivitet förstärker sannolikt känslan av utanförskap hos den enskilde när man har en vardag skild från det som anses som det "vanliga" i samhället.

  • ​En sak är att säga att en "tror" på deltagaren. En annan att faktiskt göra det. Här handlar det om människosyn och förhållningssätt. Hur jobbar vi effektivt med dessa frågor?

Här är omdömet av seminariet! EnkätOmtrokanförflyt...

BIP