Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Imorgon har Malmökraften styrgrupp med följande agenda:

Styrgruppsmöte Malmökraften

24 april 2020 kl. 13:00-14:30

Plats: IOF Norr

Dagordning

  1. Ekonomi
  2. Nulägesrapport + resultat
  3. Övergång till AUB
  4. Personalresurser i MALMÖKRAFTEN 2.0. 
  5. Handledning för projektmedarbetare. 
  6. Information och krav från ESF-rådet
  7. Övriga punkter?