Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgruppsmöte på Arbetsmarknadsavdelningen. Följande stod på dagordningen:

1)      Lägesrapport + Resultat

2)     Malmökraften 2020 – önskat läge? 

3)     Tolkkostnader – Rutiner och förslag

4)     Utvärdering

5)     Kommunikation