Finsam blogg

Digital styrgruppsutbildning för Malmökraften

Idag hade styrgruppen för Malmökraften styrgruppsutbildning digitalt. Följande diskuterades:

  • Roller och ansvar i styrning och ledning av ett Socialfonsprojekt
  • Förändringsteorins roll när ni styr genomförandet  av Malmökraften 2.0
  • Hur ni kan bidra till ett projekt som lämnar bestående resultat efter sig