Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften pratar ekonomi

På dagens extrainkallade styrgruppsmöte på Malmökraften diskuterades ekonomin och förutsättningarna för fördelningen av pengarna från ESF till alla deltagande organisationer.