Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Förslag till ärendelista 2020-03-25

 1. Val av protokolljusterare
 2. Nya ledamöter
 3. Val av vice ordförande i FINSAM i Malmö
 4. Val av firmatecknare i FINSAM i Malmö
 5. Ekonomi
 6. Uppföljning verksamhetsplan 2020
 7. SUS rapport
 8. Uppföljning av revision av årsredovisning 2018
 9. Årsredovisning 2019
 10. Aktuellt läge kring nya ansökningar
 11. Malmökraften
 12. Frågor från styrelsen tertial 1 2020
 13. Remiss Språkplikt