Finsam blogg

Inspektionen för socialförsäkringen(ISF) gör genomlysning på möjligheterna att använda information från SUS vid utvärdering av Malmökraften

Inspektionen för socialförsäkringen kommer via Skype mötas och diskutera Malmökraftens resultat i SUS idag. Projektledning, personal från ISF och FINSAM i Malmö kommer via Skype gå igenom SUS och resultaten från Malmökraften under 2018-2019 med syfte att utröna hur detta ska kunna användas i effektutvärderingen som genomförs på ISF.

Läs mer om utvärderingen här!