Finsam blogg

FINSAM i Malmö intervjuas av studenter från Malmö universitet kring samverkan

Studerande från det treåriga programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet vid Malmö universitet intervjuade idag förbundschefen på FINSAM i Malmö kring samverkan.

De har för avsikt att undersöka samverkan mellan olika aktörer som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning som lider av psykisk ohälsa. Dessa personer är i behov av olika insatser från olika aktörer. Studenterna vill ta reda på vilka ansvarsområden för att stävja ohälsa som respektive aktörer uppfattar att de har samt hur samverkan mellan dessa ser ut.