Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Styrgruppen för Malmökraften träffas idag med följande dagordning.

1) Presentation Styrgrupp
2) Nulägesrapport och resultat
3) Information ESF-rådet
4) SUS 
5) Jämställdhetsmålen för Malmökraften 2.0