Finsam blogg

Arbetsutskott Region Skåne FINSAM Skåne

Idag träffades Region Skånes ansvarige tjänsteperson för FINSAM och företrädare för förbunden i Skåne och diskuterade hur arbetet med FINSAM skulle kunna läggas upp för 2020.

Bland annat diskuterades möjligheten för förbunden att presentera sig på regionfullmäktige, det ledarskapsprogram som tagits fram av förbunden i Skåne och vilket värde FINSAM kan skapa för Skåningar.

rs_webb