Finsam blogg

Styrgruppsmöte Aktivitetscenter

Idag träffas styrgruppen för aktivitetscenter för att diskutera processen kring framtagandet av en ny ansökan till FINSAM i Malmö. Följande står på agendan:

  1. Styrgruppsrapport
  2. Årsrapporten
  3. Vad vill styrgruppen rapportera om i kommande tertial till Finsam?
  4. Förberedelse inför workshop 31/3
  5. Lägesrapport respektive organisation

ACcenter