Finsam blogg

Mentorer från psykiatrin pratar om psykos

Mentorer med egenupplevd erfarenhet av sjukdom pratar om psykos inför ett trettiotal handläggare i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg har under flera år satsat på att anställa mentorer med egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa.

Idag kommer två av dessa att prata om psykos inför handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.