Finsam blogg

Workshop kring utveckling av Finsam.se

Den gemensamma hemsidan för samordningsförbunden i Sverige Finsam.se ska genomarbetas.

Finsam i Malmö har blivit inbjudna till Försäkringskassan i Stockholm för att delta i detta arbete tillsammans med 3-4 andra förbund.