Finsam blogg

Styrgrupp i Malmökraften

Idag har Malmökraften styrgrupp i Försäkringskassans lokaler. Dagordning enligt följande:

Dagordning:

1) Nya styrgruppsmedlemmar

2) Nulägesrapport + resultat

3) Malmökraften 2.0

Analys- och planeringsfas

  • Utvärderingsplan
  • Handlingsplan
  • Transnationellt samarbete
  • Uppdaterad förändringsteori
  • Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskrimineringsplan
  • Kommunikationsplan

4) Samarbete Psykiatrin i Malmö och Malmökraften