Finsam blogg

REKO psykiatri Försäkringskassan har årets första styrgrupp

REKO var ett FINSAM finansierat projekt som finansierades åren 2017-2018 för att under 2019-2020 övergå till en överenskommelse om fortsatt samarbete där FINSAM har en administrativ stödfunktion för att bland annat sammankalla och dokumentera arbetet i överenskommelsen.

Idag träffas Styrgruppen och arbetsgruppen för att lägga upp arbetet för 2020.