Finsam blogg

Analys och planeringsfas Malmökraften

Under januari månad har Malmökraften haft en analys- och planeringsfas inför uppstarten av Malmökraften 2.0 i ESF regi. FINSAM i Malmö har i samband med dessa, och tillsammans med projektledningen, arrangerat tre workshops med följande tema:

  • Hur vill vi ha det i Malmökraften
  • Mål
  • Deltagarnas väg genom Malmökraften