Finsam blogg

Minst 2 500 långtidsarbetslösa ska få jobb genom Malmökraften 2.0

Syftet med Malmökraften är dels att skaffa kompetent arbetskraft till arbetsgivare i Malmö och dels att minska antalet långtidsarbetslösa.

​ – Tanken är att deltagarna i förlängningen ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Malmökraften ska alltså åstadkomma varaktig förändring, säger Tobias Edwardson, enhetschef på Malmö stad.

– I Malmö finns just nu en stor efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt finns människor som gärna vill arbeta, men som står långt utanför marknaden i den meningen att de har låg utbildning, språkhinder och i vissa fall psykisk ohälsa, säger Carolina Gianola, arbetsförmedlingschef, Malmö.

Malmökraften är en modell som innebär att man tar ett helhetsperspektiv och samordnar insatser till deltagarna, så att de kan ta steget in på arbetsmarknaden. Varje part i modellen bidrar med sin kompetens och styrka.
​– Arbetsförmedlingen och Malmö stads arbetsmarknadsavdelning har bra insatser för arbetslösa och lång erfarenhet av att jobba med arbetsmarknadscoachning, rekrytering och matchning. Inom Malmö stad finns också vägledningsresurser för personer som behöver rustas via studier och socialsekreterare som är experter på socialt arbete och människor i utsatta situationer, säger Tobias Edwardson, enhetschef på Malmö stad.

Primärvården kan stötta arbetssökande med hälsoproblem och Försäkringskassan fokuserar på att hjälpa sjukskrivna arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden. Erfarenheterna från det ursprungliga projektet Malmökraften visar att modellen är effektiv. Under perioden1 mars 2018 och 31 december 2019 gick 861 deltagare ut i arbete eller reguljära studier.

– Vi tar med oss erfarenheterna från förra satsningen som framför allt visar på vinster med samverkan. Deltagarna upplever att de får snabb hjälp och planeringarna har ett långsiktigt fokus och en hållbar effekt, säger Cecilia Braun, enhetschef på Försäkringskassan.

 

............................................................................................................................................

FAKTA

​​Hur kom Malmökraften till?

Hösten 2017 började FINSAM och dess parter inventera vilka gemensamma problem som var tydligast för alla fyra parter (Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad). Utmaningen med hög långtidsarbetslöshet och efterfrågan på arbetskraft samtidigt, en hög besöksfrekvens på vårdcentraler utan tydliga kopplingar till ohälsa, samt en utmaning att få igång personer med långa sjukfall i aktivitet identifierades. I januari 2018 beslutades det att Malmökraften 1.0 skulle starta.

Är det en lokal (endast i Malmö) eller nationell satsning?

Malmökraften är en lokal satsning, men under 2019 har nationellt intresse riktats mot satsningen i Malmö, inte minst på grund av på den effektutvärdering som ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) genomför.

Hur många deltagare kan vi ta in i Malmökraften?

2018-2019: 3500 deltagare

2020-2022: 5600 deltagare

Hur länge ska Malmökraften genomföras?

Till och med 30 juni 2022

Hur många hjälpte vi förra gången?

 

  • Utifrån Arbetsförmedlingens statistiksystem har Malmökraften under perioden 2018-03-01 till2019-12-31 hjälpt 860 deltagare till arbete eller reguljära studier.
  • 1352 av totalt 2896 inregistrerade deltagare hade försörjningsstöd. Det motsvarar 46%. Projektmålsättning är att minst 50 % av samtliga deltagare skall uppbära försörjningsstöd.

Slutrapport och utvärdering av Malmökraften 1.0

https://www.finsamimalmo.se/portals/finsam/FinsamDokument/Malmökraften%20rapport_final190831.pdf


​För fler frågor om Malmökraften

Arbetsförmedlingen
​Carolina Gianola
​Arbetsförmedlingschef, Malmö
carolina.gianola@arbetsformedlingen.se
010-486 36 14

Försäkringskassan
​Cecilia Braun
​Enhetschef
​Avdelningen för sjukförsäkring Skåne Syd
cecilia.braun@forsakringskassan.se
072-574 45 14

Malmö stad
​Tobias Edwardson
​Enhetschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
tobias.edwardson@malmo.se
0733-368773

Pressmeddelandet skickat av

Lena Lithner Soutkari
​Pressekreterare
​Arbetsförmedlingen
lena.lithner-soutkari@arbetsformedlingen.se
070-317 06 44

Örjan Eskengren
​Pressansvarig Malmö stad
orjan.eskengren@malmo.se
076-623 69 54

För intresserade deltagare
harun.malagic@arbetsformedlingen.se

För intresserade arbetsgivare
harun.malagic@arbetsformedlingen.se